Dát vàng là gì và Quy trình dát vàng lên gỗ như thế nào?

Dát vàng là gì và Quy trình dát vàng lên gỗ như thế nào?

Nghề dát vàng là một trong những nghề truyền thống lâu đời ở nước ta, đã có lịch sử trên 400 năm. Trải qua nhiều thế kỷ, các sản phẩm dát vàng luôn gắn liền với và đời sống và văn hóa người Việt, trường tồn không thể tách rời. Dát vàng lên gỗ hay […]