Xuất đỉnh cầu thất lân 90cm khảm ngũ sắc tại cơ sở 663 Giải Phóng

Đỉnh cầu thất lân hay còn được biết đến với tên gọi đỉnh thất lân vờn cầu là một trong những sản phẩm cao cấp tại đồ đồng Dung Quang Hà. Từ trước đến nay, đỉnh thất lân vờn cầu đều được biết đến không chỉ là một trong những vật phẩm dùng làm đồ […]