Treo tranh Thuận Buồm Xuôi Gió cho khách tại Ứng Hòa, Hà Nội

Tranh thuận buồm xuôi gió rất được ưa chuộng treo trong phòng khách và là một trong những loại tranh giúp kích hoạt tài lộc nổi tiếng. Vừa qua, Đồ Đồng Dung Quang Hà lại tiếp tục giao và treo tranh thuận buồm xuôi gió cho một vị khách tại Ứng Hòa, Hà Nội.  Bức […]