Treo tranh chữ tâm lên bàn thờ gia tiên cho khách

Bàn thờ gia tiên luôn là một phần mang yếu tố tâm linh rất lớn trong đời sống tinh thần người Việt. Đây không chỉ nơi thờ cúng, bày tỏ lòng biết ơn với ông bà tổ tiên mà còn là nơi thờ cúng các vị thần linh. Việc treo tranh chữ trên bàn thờ […]