Treo mặt trống đồng tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Trống đồng là một nhạc cụ đã có từ xưa, và được xem là bảo vật quốc gia. Trống đồng là biểu tượng của văn hóa, của con người, của lối sống của người Việt Xưa. Đặc biệt phần mặt trống được xem là phần chứa đựng nhiều tinh hoa văn hóa của người Việt […]