Giao 10 quả trống đồng quà tặng mạ vàng cho khách tại Hà Nội

Trống đồng lưu niệm từ lâu đã trở thành một món quà lưu niệm đẹp và ý nghĩa được sử dụng làm quà tặng rộng rãi trong nhiều dịp. Trống đồng lưu niệm là sản phẩm thể hiện rõ nét hình ảnh của trống đồng, là món quà vừa mang tính dân tộc vừa mang […]