Thỉnh Mẹ Quan Âm ngày nào tốt? Cách thỉnh Mẹ Quan Âm?

Ngày nay, bên cạnh thờ cúng tổ tiên thì việc thờ Phật tại gia cũng ngày càng trở nên phổ biến đối với nhiều người. Thờ Phật tại gia là cách để cầu mong sự may mắn và mong muốn có được sự phù hộ độ trì từ Phật, sẽ được Phật soi đường chỉ […]