Những Vấn Đề Cơ Bản Khi Thờ Đức Thánh Trần Tại Gia

Cũng như các tín ngưỡng dân gian khác, thờ Đức Thánh Trần tại gia từ lâu cũng đã đi vào tâm thức của nhiều người như một cách để biểu thị đức tin, niềm tin và sự kính trọng, biết ơn của mình dành cho người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc […]