Đồng nguyên chất

Đảm bảo 100%

Nhiều cơ sở

7 showroom, 2 xưởng

Tại ý yên

Nam Định

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Khảo sát công trình dát vàng tại chùa Giác Viên – TP. HCM

Khảo sát công trình dát vàng tại chùa Giác Viên - TP. HCM

Đồ đồng Dung Quang Hà vô cùng vinh dự được dát vàng tại chùa Giác Viên – TP. HCM. Mỗi lá vàng dát lên là tâm huyết của những người thợ. Sản phẩm hoàn thiện được đánh giá cao. Dung Quang Hà luôn thực hiện đúng quy trình và khảo sát công trình dát vàng […]