Treo tranh chữ Phúc hình vuông 90cm x 90cm cho khách

Từ lâu tranh chữ đã không còn xa lạ với người chơi tranh. Mỗi bức tranh thường chỉ có một chữ chính vì vậy bao hàm trong đó thường là những ý nghĩa nội hàm vô cùng sâu sắc. Mỗi chữ đều sẽ mang một ý nghĩa riêng thể hiện đúng tinh thần của người […]