Đặt tượng Quan Công ở đâu trong nhà để gia đạo bình an?

Quan Công tên thật là Quan Vũ biểu tự là Trường Sinh hoặc Quan Vân Trường. Ông là một vị tướng giỏi thời kỳ Thục Hán và được xem là biểu tượng của sự trung thành, tính hào hiệp, trượng nghĩa. Ông là người luôn luôn bảo vệ những người yếu đuối, những người dân […]