Hướng Dẫn Cách Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Nhà Chuẩn

Việc Phật Giáo ngày càng đi sâu vào văn hóa Việt khiến tục thờ cúng các vị Phật tại gia cũng trở nên phổ biến hơn. Trong đó Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được nhiều nhiều người tôn thờ trong Phật Giáo Đông Á. Cũng bởi vậy mà […]