Trong Nhà Nên Thờ Phật Quan Âm Đứng Hay Ngồi Mới Tốt?

Xuất phát từ sự thành tâm và tấm lòng hướng Phật, nhiều gia chủ thường có xu hướng thỉnh các bức tượng Phật về nhà để tiến hành thờ cúng. Quan Âm Bồ Tát vốn được biết đến là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô hạn và là một trong những vị Bồ […]

Cách Cắm Hương Trên Bàn Thờ Đẹp, Đúng Chuẩn

Thờ cúng tổ tiên trước nay vẫn luôn là một nét đẹp độc đáo trong tín ngưỡng văn hóa của người Việt. Trong không gian thờ cúng đó, việc dâng một nén hương lên ông bà, tổ tiên vào những dịp quan trọng là cách để thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn của […]