Đồng nguyên chất

Đảm bảo 100%

Nhiều cơ sở

7 showroom, 2 xưởng

Tại ý yên

Nam Định

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Mỗi một vị Phật đều có những con đường tu hành khác nhau, phải trải qua nhiều khổ ải khác nhau mới có thể tu thành chánh quả. Các Ngài đã phải vượt qua muôn vàn khổ ải của tiền kiếp nhân gian, tu độ thành Phật để phổ độ cứu nạn cho chúng sanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là một trong những vị Bồ Tát thường xuất hiện trong văn hóa Phật Giáo Phương Đông. Vậy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Con đường thành Phật của người đã phải trải qua những gì? Đừng bỏ qua bài viết này để cùng Đồ Đồng Dung Quang Hà tìm hiểu vị Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và Ngài có ý nghĩa như thế nào đối với Phật Giáo nhé! 

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng trong hệ Phật giáo Đại thừa. Vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai mà hình tượng thường được các Phật tử đúc thành những bức tượng Phật bằng đồng để tôn sùng và thờ cúng trong hiện nay.

Địa Tạng Vương Bồ tát được xem là vị Bồ tát của tất cả chúng sanh ở chốn Địa Ngục. Ngài cũng được mệnh danh là giáo chủ của cõi U Minh và có hồng nguyện sẽ cứu độ tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến khi Phật Di Lặc giáng thế. Người nguyện sẽ không chứng Phật quả nếu địa ngục vẫn còn chưa trống rỗng. 

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai trong Phật Giáo?
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai trong Phật Giáo? 

>> Xem ngay: Hướng dẫn cách thỉnh tượng Phật về thờ tại gia theo phong thủy chuẩn nhất

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát đại từ đại bi với thệ nguyện độ thế vô cùng rộng lớn. Ngài dùng pháp lực và lòng từ bi vô hạn của mình để phổ độ chúng sinh, cứu độ những người sa vào chốn địa ngục. Người ta thường nói rằng Địa Tạng Vương xuất thế chính là để cứu giúp phàm trần, với mong muốn giúp mọi người đều được lên cõi vĩnh hằng.

Theo phiên âm thì “Địa” mang nghĩa là dày chắc, “Tạng” là đủ chứa và Địa Tạng tức là sâu dày, có thể chứa hết muôn vàn khổ đau của chúng sinh linh chốn Địa Ngục. Cũng có người lý giải Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai bằng cách lý giải chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng tức là “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”, tức có thể hiểu là chỉ có Bổn tâm mới là thứ tôn quý nhất, mới có thể làm chủ cõi u minh, làm chủ cõi địa ngục tham – sân – si của chính mình. 

4 đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong quá trình cứu độ chúng sanh, truyền bá Phật Pháp, Địa Tạng Vương Bồ Tát có 4 đại nguyện lớn như sau: 

Một là, trong vô lượng kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Trưởng giả, nhờ có phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của đấng Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, vị trưởng giả đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.”

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và những đại nguyện của Ngài
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và những đại nguyện của Ngài

Hai là, từ thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Ngài là một thiếu nữ dòng dõi Bà La Môn có nhiều phước đức và oai lực; nhưng mẹ của cô lại không tin vào nhân quả tội phước, tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi trừng phạt đau đớn không thể siêu thoát. Ngài thương xót mẹ nên đã thiền định niệm Phật trước linh cữu bà nhiều ngày và đem hết gia sản cúng dường Phật, một lòng niệm Phật, tất cả công đức mà Ngài tích được đều hồi hướng cho mẹ, gieo trồng nhân thiện. Nhờ các công đức chí thành ấy mà mẹ của cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Nghe tin, cô đã đối trước đức Phật Giác Hoa phát nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”

Ba là, trong hằng hà sa số kiếp về trước, từ thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị vua rất từ bi, thương dân như con.… nhưng chúng sanh lúc ấy tạo nhiều ác nghiệp, vì vậy mà vị vua nhân từ này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặn an vui mà chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.”

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và những đại nguyện của Ngài
Tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng vàng cao 47cm

>> Xem ngay: Đến bao nhiêu tuổi mới được thờ Phật tại gia? Nên thờ vị Phật nào trong nhà?

Bốn là, từ thời Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng Bồ Tát là một thiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ Ngài lại tạo nhiều ác nghiệp. Sau khi chết, bà bị đẩy vào địa ngục. Quang Mục tích nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A La Hán, mẹ cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo nên phải sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu…Vì thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã đứng trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ nay nhẫn về sau đến cả trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, thì sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.”

Hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát thường được mô tả với hình tượng là một vị Bồ Tát từ bi với đầu đội mão tỳ lư, có vầng sáng hào quang trên đầu. Ngài thường đứng trên tòa sen hoặc ngồi trên tòa sen do Đề Thính (một con chó, linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát) đỡ lấy. Một tay Ngài cầm tích trượng để mở địa ngục và đánh tan mọi khổ đau. Tay kia thì cầm viên ngọc Như Ý tượng trưng cho nguồn ánh sáng có thể xua tan bóng đêm đen tối.

Một số bức tranh hay tượng đồng ở Việt Nam và trung Quốc thì thường khắc họa hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát mặc áo cà sa màu đỏ, đội mũ thất phật (hình ảnh của người tu sĩ Phật giáo Bắc truyền).

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và những đại nguyện của Ngài
Tượng Bồ Tát Địa Tạng cưỡi Đề Thính cao 68cm

>> Xem ngay: Hướng dẫn cách thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà chuẩn

Ở Nhật Bản, phần lớn các tranh, tượng của Ngài đều được biểu hiện giống hoặc liên quan đến trẻ thơ. Có những bức tượng khắc họa khuôn mặt Ngài rất ngây thơ, hồn nhiên. Cũng có những bức tranh, tượng mô tả Ngài tay bồng một em bé, dưới chân có vài ba em bé khác đang níu tăng bào và thiền trượng của Ngài. 

Ý nghĩa khi đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong nhà

Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay trái cầm Ngọc Như Ý, tay phải cầm tích trượng có 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Sứ mệnh của Địa Tạng Bồ Tát chính là cứu độ hết chúng sanh trên thế gian từ trên cõi trời cho tới cõi địa ngục. 

Trong cuộc sống hiện nay, việc thờ và đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong nhà sẽ giúp gia chủ có thể cầu nguyện ngày đêm, tu đạo làm phước để đức Phật có thể chứng giám và phù hộ giúp nguyện cho những mong ước sớm được hoàn thành, những điều xấu, tai ương đều được hóa giải, bảo vệ gia đình được bình an. 

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và những đại nguyện của Ngài
Tượng Bồ Tát Địa Tạng tôn nghiêm bằng đồng đỏ cao 1m2

>> Xem ngay: Mua tượng Phật giá rẻ ở đâu uy tín và chất lượng nhất?

Khi ngắm nhìn bức tượng Địa Tạng Bồ Tát, gia chủ có thể vơi đi phần nào những lo lắng, sợ hãi, muộn phiền trong người. Với hạnh nguyện rộng lớn của mình, Người như là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để Phật tử càng vững tâm hơn tiến về phía trước, vượt qua những trói buộc, những ham muốn, dục vọng và những si mê trong tâm. Để từ đó có thể khai sáng trí tuệ , xóa bỏ đi tham – sân – si trong tâm mà bước đến gần hơn trên con đường giác ngộ và giải thoát trong sinh tử luân hồi. 

Ngoài ra, tượng Bồ Tát Địa Tạng còn có tác dụng bảo vệ trẻ nhỏ, chống lại sự quấy phá của ma quỷ và giúp cho những người hay gặp ác mộng có được giấc ngủ yên giấc hơn.

Thế giới Phật Pháp vô biên luôn là nơi ẩn chứa nhiều điều lý thú mà ta chưa khám phá ra được. Hy vọng với những chia sẻ trên, quý gia chủ đã có thể tìm thấy cho mình câu trả lời cho câu hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai cũng như hiểu thêm về vị Phật này!>> Xem ngay: Bộ sưu tập các mẫu tượng Phật bằng đồng đẹp, trang trọng và thiêng liêng chỉ có tại Dung Quang HàKhi mua sản phẩm tại Đồ Đồng Dung Quang Hà, bạn sẽ được:

 • Giao hàng giá rẻ cực tốt
 • Miễn phí giao hàng tại Hà Nội và Nam Định, hỗ trợ 50% phí giao hàng toàn quốc
 • Sản phẩm thiết kế độc quyền, tinh xảo
 • Cam kết đồ đồng cao cấp, bảo hành lên đến 20 năm
 • Tư vấn hỗ trợ 24/7 , giao hàng tận nơi trên toàn quốc

__________

Để đặt hàng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

 • Địa chỉ:
  – 84 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
  – 663 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline: 097-762-4444
 • Email: vuadodongsg@gmail.com
 • Website: https://vuadodong.com